Posted by: mediasholeha | October 7, 2009

Melihat Neraka di Depan Mata

Picture17

Neraka adalah tempat yang disediakan Allah SWT bagi orang-orang kafir yakni orang-orang yang membangkang terhadap syari’at Allah dan mengingkai Rasulullah SAW. Neraka merupakan wujud siksa Allah kepada musuh-musuh-Nya dan penjara bagi mereka yang berbuat dosa. Tempat ini adalah suatu kehinaan dan kerugian yang tiada taranya.

”Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah       Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.” (QS[3]:192)


”Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (QS.[3]:131)

::PENJAGA NERAKA::

Sosok berdiri tegak menjaga api neraka adalah malaikat. Perawakannya besar, expresi wajah dan suaranya amat garang. Mereka daalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah durhaka terhadap Rabbnya yang menciptakan dirinya. Mereka senantiasa patuh terhadap semua perintah Rabbnya seperti digambarkan dalam ayat Al Qur’an berikut ini :

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ” (QS. At Tahrim : 6 )

Jumlah malaikat penjara neraka ada sembilan belas, seperti firman Allah SWT,

”Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).” (QS.[74]:26-30)

::API NERAKA::

”Api kamu ini hanyalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari api di neraka jahannam.” Para sahabat mengatakan, ” yang inipun sudah cukup berat panasnya,”berkata Nabi, Bahkan api neraka itu melebihi sebanyak enam puluh sembilan kali lipat panasnya api dunia.”

”Api neraka jahannam telah dinyalakn seribu tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dibakar lagi selama seribu tahun sehingga menjadi putih. Kemudian dibakar lagi selama seribu tahun hingga menjadi legam, seperti malam yang gelap gulita.” (HR. Tirmidzi)

::PINTU NERAKA::

”Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” (QS. Al Hijr:43-44)

” Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.” (QS.Al Balad:19-20)

” Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang).” Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya” Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. Az Zumar:71-72)

” Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.(QS. Al Hijr:44)

Dan neraka terdiri atas tujuh lapisan, yang satu berada di bawah yang lain:

 1. Jahannam, konon ia disediakan bagi para ahli tauhid yang
  berdosa
 2. Saqar
 3. Ladza
 4. Huthamah
 5. Sa’ir
 6. Jahiim
 7. Hawiyah, inilah yang terbawah, tidak berdasar dan tidak berujung.

::PENGHUNI NERAKA::

hiiOrang-orang yang langgeng di dalam neraka adalah golongan kafir dan munafik. Hal tersebut ada dalam firman Allah SWT,

”Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS[2]:39)

”Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS[7]:36)

Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya nerakan jahannamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar.” (QS[9]:63)

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu: “Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.”” (QS.Yunus:52)

”Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya ial;ah orang yang diberi sepasang sandal yang talinya terbuat dari api neraka. Lalu mendidihlah otaknya karena panasnya yang laksana air panas mendidik dalam periuk. Dia mengira tiada seorangpun yang menerima siksaan lebih dahsyat dari itu, padahal ialah orang yang mendapat siksaan paling ringan. ”

(HR. Muslim)

”Ada diantara mereka yang dimakan api samapai ke mata kaki., ada yang dimakan sampai pinggangnya dan ada pula yang diamkan sampai ke tenggorokannya.”

”Wahai manusia sekalian, menangislah! Jika tidak dapat menangis, maka paksalah dirimu untuk menangis! Karena sesungguhnya ahli neraka itu akan terus menangis hingga air matanya mengalir dipipi masing-masing, seperti air mengalir di sungai. Sampai air mata itu habis dan matanya pun pecah-pecah. Seandainya ada perahu yang diletakkan di situ, niscaya berlayarlah ia.”

(HR. Ibnu Majah)

Klasifikasi penghuni neraka:

 1. kaum yang kafir dan musyrik (QS.[40]:10)
 2. yang tidak menjalankan syari’at Allah dan mengingkari hari kiamat. (QS. Al Mudatstsir:42-47)
 3. pengikut pemimpin yang sesat dan kafir (QS[41]:25-28 dan QS. Al Ahzab:64-67)
 4. kaum munafik (QS[9]:68; [4]:145; [7]:36)

::NAMA-NAMA YANG DIABADIKAN DALAM AL QUR’AN SEBAGAI PENGHUNI NERAKA::

 1. Fir’aun (Hud:98)
 2. Istri Nabi Luth dan istri Nabi Nuh (66:10)
 3. Abu Lahab (Al Lahab:1-5)
 4. Jin yang kufur (56:56)

::DOSA-DOSA YANG MENYEBABKAN SESEORANG TERANCAM MASUK NERAKA::

 1. orang-orang yang tidak mau hijrah (4:97-98)
 2. orang-orang yang menyimpang dari hukum Allah (16:90, 4:58)
 3. mendustakan Rasul Allah (janganlah kalian mendustaiku, barang siapa yang mendustaiku maka akan masuk neraka) (HR. Bukhari -Muslim)
 4. Takabbur (”Takabbur itu pakaianKu, dan Kebesaran itu sarung-Ku. Barangsiapa melepaskannya dari-Ku, maka Aku masukkan ia ke dalam neraka”) (Hadits Qudsy)
 5. memelihara riba (2:275)
 6. memakan harta yang bathil (4:29-30)
 7. orang-orang yang menggambar (”Siksa yang sangat menurut Allah adalah bagi orang yang menggambar hal-hal yang diharamkan Allah untuk digambar”)(HR Ibnu Mas’ud)
 8. bersahabat dengan orang zalim (Hud:113)
 9. wanita yang telanjang dan suka memukul orang lain

10.  orang yang suka menyiksa binatang

11.  tidak ikhlas dalam mencari ilmu

12.  memakai wadah minuman dari emas dan perak

13.  menebang pohon tempat ebrteduh

14.  bunuh diri

::MAKANAN, MINUMAN, DAN PAKAIAN PENGHUNI NERAKA::

Makanan para penghuni neraka hanyalah zaqqum. Munumannya air panas, berasal dari keringat dan daging-daging yang mendidih. Ada pula air dingin tapi berbau busuk dan menjijikkan.

”diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.” (QS. Al Ghasysyiyah:5-7)

“Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas.” (QS. Ad Dukhan :43-46)

”… dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?”(QS[47]:15)

Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.”(QS[69]:36)

”Ditimpakan atas penghuni neraka kelaparan, seberat azab yangs edang mereka alami. Lalu mereka minta agar diberi makanan, maka mereka pun diberi makanan darid uri-duri kayu yang tiada berguna dan tidak sedikitpun dapat melepaskan mereka dari kelaparan itu. Mereka meminta lagi , maka diberi pula makanan yang mencekik. Lalu mereka teringat bahwa mereka dahulu meneguk minuman untuk melancarkan kerongkongan di dunia, merekapun meminta minuman itu.

Maka mereka diberi minuman mereka yang mendidih dengan pengait-pengait besi. Apabila didekatkan ke muka-muka mereka, maka hanguslah muka itu, dan apabila masuk ek dalam perut-perut mereka, maka terkoyaklah perut mereka. Kemudian mereka memanggil-manggil para penjaga neraka jahannam, dan merekapun ditanya penjaga-penjaga nya, ”apakah tidak pernah datang Rasul-rasul yang membawa keteranagn kepada kamu?” mereka menjawab, ”Tentu saja ada!” Penjaga-penjaganya berkata pula, ”Kini berdoalah! Dan tiadalah doa orang-orang kafir itu melainkan sia-sia belaka!”

Rasul SAW menyambung lagi, ”Lalu merekapun berkata,”Wahai Malik(penjaga Neraka)” Dapatkah kiranya Rabbmu mematikan/memusnahkan saja kami!” Malik menjawab, ”Tidak mungkin. Bahkan kamu akan kekal tinggal di sini.” (HR. Tirmidzi)

”… Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.”(QS[22]:19)

Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka”(QS[14]:50)

::GAMBARAN SIKSA NERAKA::

 1. Kulit Menjadi Hangus

Sesungguhnya api neraka itu sanagt panas. Membakar kulit para penghuninya hingga hangus. Padahal kulit adalah tempat merasakan sakit karena simpul-simpul syaraf letaknya tepat di bawah permukaan kulit.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(QS[4]:56)

 1. Hancur

Apabila air panas dituangkan ke ekpala, apakah yang terjadi?

Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka).”(QS[22]:19-20)

 1. Diseret Mukanya

”… Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak….”(QS[17]:97)

Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka…..”(QS. An Naml: 90)

(Madah Ta’lim, Era Intermedia)

Advertisements

Responses

 1. semoga kita dijauhkan dari Api neraka. Sungguh miris bila mendengar dan tahu bagaimana siksaan disana..

 2. Bila semua orang tahu bagaimana siksaan di Neraka maka mereka akan sadar dan ingat pada ALLAH swt. tapi mereka sampai saat ini belom banyak yang mengetahui atau mengetahui hanya setengah – setengah so tidak melaksanakan yang disuruh dan menjauhi yang dilarang…Semoga kita menjadi orang – orang yang dimudahkan ALLAH swt masuk surga dan dijauhkan dari api neraka..Amin

 3. Amin…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: